Kwaliteit is geen daad, het is een gewoonte.
Evertjan van den Brink - Ik

privacyverklaring

Ik, Evertjan van den Brink, ben verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die ik verwerk

Evertjan van den Brink verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

  • - Voor- en achternaam (alleen bij het invullen van mijn contactformulier)
  • - Telefoonnummer (alleen bij het invullen van mijn contactformulier)
  • - E-mailadres (alleen bij het invullen van mijn contactformulier)
  • - IP-adres
  • - Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch
  • - Gegevens over uw activiteiten op mijn website
  • - Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers. Als u er van overtuigd bent dat ik zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met mij op via info@evertjanvandenbrink.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Evertjan van den Brink verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • - Evertjan van den Brink analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Evertjan van den Brink neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat ik daar tussen zit.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Evertjan van den Brink bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Evertjan van den Brink verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van zijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Evertjan van den Brink gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

Evertjan van den Brink gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan mijn website heb ik u al geïnformeerd over deze cookies en heb ik u toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Op mijn website worden ook cookies geplaatst door derden:

Cookie: Google Analytics
Naam: _ga
Functie: Analytische cookie
Bewaartermijn: 26 weken
Delen: Zie ook Privacybeleid van Google

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Evertjan van den Brink en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.


U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@evertjanvandenbrink.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, zal ik ter controle met u contact opnemen op basis van de bij mij bekende gegevens. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.


Evertjan van den Brink wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Evertjan van den Brink neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via mijn telefoonnummer of via info@evertjanvandenbrink.nl


Contactgegevens
Evertjan van den Brink, Lage valkseweg 121, 6741GB, Lunteren, Nederland +31640556746
Evertjan van den Brink is te bereiken via info@evertjanvandenbrink.nl.